Taşeron Karayolu İşçileri Direnişte

Yaklaşık üç yıl önce yargı yoluyla “Karayollarının asıl işçisidir” hakkı kazanan taşeron işçileri arasında huzursuzluk artıyor. Yargı kararlarına uyulmamasının yanı sıra işten atma haberlerinin gelmesi üzerine işyerlerinde “Direniş yapılmalı” fikri gelişirken, İlk harekete geçen Kayserili ve Nevşehirli işçiler oldu. İki bölgede de direniş başladı.

Karayollarında yeni ihalelerin yeni taşeron firmalar tarafından alınmasının ardından bazı işçilerin işten atıldığı bazılarının ise izine çıkarıldığı belirtildi. Ortaya çıkan belirsizlikler nedeniyle haklarını almaya çalışan işçiler nasıl mücadele edeceklerini tartışmaya başladı. Kayseri bölgesinde bulunan 62. şube şefliği (Pınarbaşı) tesislerinde 48 işçiden 14’ünün işine son verildiğinin duyulması üzerine tüm işçiler direnişe geçti. Hemen ardından 38 kişinin çalıştığı 67. şube şefliğinde (Nevşehir) bulunan işçiler de hakları için direnişe geçtiler. İşçiler hakları almakta kararlı olduklarını bildirdiler.

Bölgeye gelen Yol-İş şube yöneticileri ise işçilerin yasal anlamda işe iade davalarını açacaklarını söylediler. Ancak işçilerin Diyarbakır’daki gibi Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Yozgat, Boğazlıyan, Develi bölgelerindeki yaklaşık 400 işçinin direniş için hazır olduklarını ve mücadele etmek gerektiğini söylemelerine karşılık; “Orasının durumu farklı biz yasal yollardan haklarınızı arayacağız” dediler. Görüştüğümüz işçiler ise ne gerekiyorsa yapacaklarını, taşeron sisteminin yasaklanması için mücadele edeceklerini söylediler. Madenlerdeki ölümlerle taşeron sisteminin ne olduğunun daha iyi anlaşıldığını ve kendilerinin sendikaya rağmen yıllardır mücadele ettiklerini bildirdiler.

ÜYELERİMİZ KAYGILI

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Yol-İş Kayseri 1 No’lu Şube Başkanı Adem Özokutan, bazı üyelerine sözlü olarak işten atılacaklarını söylendiğini ama resmi bir işten atma olmadığını dile getirdi. Eylemin kendileri tarafından yapılmadığını dile getiren Özokutan “Üyelerimiz kaygılı. Sendika olarak işveren ve taşeronla görüşmelerimizi sürdürüyoruz” dedi. Özokutan işten atma olursa hukuki olarak tepki göstereceklerini savundu

evrensel