Taksim Dayanışması: “1 Mayıs’ta, 1Mayıs Alanı’nda; Taksim’deyiz”

Taksim Dayanışması bugün düzenlenen basın toplantısı ile 1 Mayıs’ta Taksim’de olacaklarını deklare etti.

Taksim Dayanışması  1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili basın açıklaması yaptı. Makine Mühendisleri Odası’nda düzenlenen ve  Taksim Dayanışması bileşenlerinin temsilcilerinin de söz aldığı  basın toplantısında hazırlanan ortak 1 Mayıs çağrı metni Akif Burak Atar tarafından okundu.

Toplantıda, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey üyesi Dr.Hüseyin Demirdizen, “Ülkeyi yönetenler yasımızın, değerlerimizin ne olması gerektiğini, davranışlarımızı nasıl dile getireceğimize tek taraflı karar vermeye çalışıyor. Alanların kapatılmasıyla, kullandığı ötekileştirici, buyurgan dil ile bunu ifade ediyorlar” dedi.  Demirdizen, “Hükümetten beklentimiz yeni bir adres göstermek ve yasaklamak değil anmaları yerine getirebilmemiz için gerekenleri yapmasıdır” diye konuştu.

DİSK İstanbul Temsilcisi Önder Atay ise AİHM kararını hatırlatarak, AKP’nin yasaklamalarla, fiili engellemeleri ve kullandıkları zor ile suç işlemeye devam ettiğini belirtti. Atay bu ülkenin değerlerini yaratan emekçiler, işçiler olarak 1 Mayısın nerede kutlanacağına kendilerinin karar vereceğini ifade ederek,’ DİSK olarak ayrıca Taksim Meydanı’nı kullanmak istememizin hem hakkımız hem de üyelerimize karşı görevimizdir.’ dedi.

TMMOB adına Süleyman Solmaz, Mimarlar Odası adına Ali Acaralioğlu, KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Erdal Güzel de konuşma yaparak, 1 Mayıs günü Taksim’de buluşma çağrısı yaptı.

KESK İstanbul Şubeler platformu adına Erdal Güzel 1 Mayıs’ın çok dilli, çok kültürlü, çok cinsiyetli kutlanmak istediklerini bunun güvenliğinin de hükümet tarafından sağlanması gerektiğini ifade etti.

Taksim Dayanışması bileşenlerinin konuşmalarının ardından Taksim Dayanışması açıklama yaptı.

Taksim Dayanışması adına konuşan Şehir Plancıları Odası Temsilcisi  Akif Burak Atlar, “Toplumumuzun bütün dünyaya örnek olacak bir biçimde en temel demokratik ve insan hakkı taleplerini barışçıl ve demokratik bir şekilde ifade etmek  hak ve iradesine karşı iktidar, şiddet, baskı ve yasakçı politikalarına inatlar devam etmektedir” dedi.

1 Mayıs’ta Taksim’de olacaklarını vurgulayan Akif Burak Atlar, “Demokrasiyi, doğayı, parklarımızı, mahallelerimizi, meydanlarımızı, suyu, toprağı, bedenlerimizi, eğitim ve sağlık hakkımızı savunarak, emek sömürüsüne, güvencesizliğe, taşeronlaştırmaya, işsizliğe, şiddete ve baskılara karşı; umudu, dayanışmayı, özgürlüğe ve eşitliği büyütmek için 1 Mayıs’ta, 1 Mayıs alanında, Taksim’deyiz” diye konuştu.

1mayistaksimdayanismasi

Yapılan açıklamanın tam metni:

Basına ve kamuoyuna,

Toplumumuzun bütün dünyaya örnek olacak bir biçimde en temel demokratik ve insan hakkı taleplerini barışçıl ve demokratik bir şekilde ifade etme hak ve iradesine karşı iktidar, şiddet, baskı ve yasakçı politikalarına inatla devam etmektedir.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Emeğin ve Dayanışmanın günü olan 1 Mayıs’ı kutlamak üzere halkın ve emekçilerin aklını yok sayan gerekçelerle Taksim’i yine yasaklayarak, Yenikapı’daki yolsuzluk ne hukuksuzluğun simgesi olan kent suçu dolgu alanını adres gösterdi.

Tek gerçek gerekçe ise iktidarın halktan, emekten, eşitlikten, dayanışmadan, özgürlükten korkmasıdır. 2008 yılında Taksim’de 1 Mayıs’ı kutlamak isteyip de onca şiddete ve gaza maruz kalanlara “ayaktakımı”, 2013’te de Gezi’deki milyonlarca yurttaşımıza “çapulcu” diyen Başbakan’ın zihniyetidir gerekçe. 2007 yılında “İstanbul’un imajı”ını bahane edip Taksim’i yasaklayan dönemin Valisi Muammer Güler ile geçen sene inşaatı, bu sene kentin tertip ve düzenini bahane eden, Gezi Parkı’nı bir açıp bir kapatan, geçtiğimiz 1 Mayıs’ta 40 bin polisle kenti işgal ederek insanların toplanma özgürlüğü, ifade özgürlüğü, ulaşım hakkı ve hatta yaşama hakkını ortadan kaldıran bugünün Valisi Mutlu’nun zihniyetidir gerçek gerekçe.

Taksim Dayanışması’nın kurulmasının nedeni olan İstanbul’un en önemli kamusal alanı, Taksim Meydanı ve Taksim Gezi Parkı’nı yok etmek üzere, bizzat Başbakan tarafından ilan edilip; topluma dayatılarak zorbalıkla uygulanmaya çalışılan hukuk, akıl, bilim dinlemeyen rantçı projelerin neyi amaçladığı bu kararla bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Defalarca ve defalarca söyledik. Yine tekrar ediyoruz. Taksim başta olmak üzere, tüm meydanlar, sokaklar, kamusal alanlar hepimizin ortak değeri ve ortak yaşam alanıdır. Kültürümüz, tarihimiz, bir arada yaşayabilme umudumuzdur. Birkaç kişinin kafasındaki “tertip ve düzen”e göre şekillendirilemez.

Bizler, en demokratik, hukuki ve meşru hakkımızı istiyoruz. Her türlü baskı ve şiddete karşı, mücadele ve alın teri ile kazandığımız Taksim’de 2010, 2011, 2012 yıllarındaki gibi yüzbinlerle coşkulu ve barışçıl bir şekilde 1 Mayıs’ı kutlamak istiyoruz.

Sorunlarımızı, taleplerimizi, umutlarımızı, bu kentin “meydan”ında haykırmak, otobüslerle taşınarak değil, birbirimizle buluşarak kendi yaşamımıza ve yaşadığımız mekânlara dair söz hakkımızı istiyoruz.

1977’den 2014’e kaybettiğimiz canları anmak, sorumluların hesap vermesini sağlamak, belleğimize sahip çıkmak için tam da 1 Mayıs’ta, Taksim’de olmak istiyoruz.

Anayasa’nın, kanunların, evrensel hukukun ortaya koyduğu biçimde, hiçbir şüpheye gerek kalmaksızın Taksim’de kutlanması gereken 1 Mayıs’ın sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için devletin tüm kurumlarının üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istiyoruz.

Demokrasiyi, doğayı, parklarımızı, mahallelerimizi, meydanlarımızı, suyu, toprağı, bedenlerimizi, eğitim ve sağlık hakkımızı savunarak, emek sömürüsüne, güvencesizliğe, taşeronlaştırmaya, işsizliğe, şiddete ve baskılara karşı; umudu, dayanışmayı, özgürlüğü ve eşitliği büyütmek için,

1 Mayıs’ta, 1Mayıs Alanı’nda; Taksim’deyiz.

TAKSİM DAYANIŞMASI